background

Walory przyrodnicze

1. Doskonałe opracowanie dr Kazimierza Walasza i mgr Stefana Gawrońskiego o walorach przyrodniczych gminy Zielonki:

"Tereny cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym oraz sieć łączących je korytarzy ekologicznych na obszarze gminy Zielonki"

 

2. "Ojcowski Park Narodowy" autorstwa dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz.